Метричні книги

Метрики с. Синява Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Синява Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Воздвиження Чесного Хреста

с. Синява Збаразького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1823–1844: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 108