Метричні книги

Метрики с. Свидова Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Свидова Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква св. о. Миколая

с. Свидова Чортківського повіту

с. Антонів

Католицизм

Метричні книги про народження

1871–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 428

Метричні книги про одруження

1878–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 428

Метрики с. Свидова Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Свидова Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква Святого Миколая

с. Свидова Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203
.