Метричні книги

Метрики с. Сущин Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Сущин Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Георгія

с. Сущин Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1899–1918: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 379

Метричні книги про смерть

1886–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 380