Метричні книги

Метрики с. Старий Збараж Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Старий Збараж Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Старий Збараж Збаразького повіту

с. Чагарі

Католицизм

Метричні книги про народження

1840–1861: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 48
1861–1868: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 49
1868–1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 50