Метричні книги

Метрики с. Старий Збараж Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Старий Збараж Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Михайла

с. Старий Скалат Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1878–1902: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 308
1856–1877: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 309

Метричні книги про одруження

1785–1834, 1836–1885: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 304
1836–1890: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 305
1851–1879: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 306

Метричні книги про смерть

1859–1905: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 307
1826–1848: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 3101010.
Книга Передшлюбних Заяв: 1867–1868: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 311

Метрики с. Старий Збараж Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Старий Збараж Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел Благословенного Якуба Стреми

с. Старий Скалат Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1863–1894: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 95

Метричні книги про смерть

1848–1894: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 94