Метричні книги

Метрики с. Старогорохів Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Старогорохів Волинська губернія

Державний архів Волинської області

Волинська губернія

Горохівський деканат

церква Святого Миколая

с. Старогорохів Волинського повіту

с. Скобелка

Католицизм

Метричні книги про народження

1821: ф. 382, оп. 3, спр. 84
1822: ф. 382, оп. 3, спр. 85
1824: ф. 382, оп. 3, спр. 101
1825: ф. 382, оп. 3, спр. 107
1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116

Метричні книги про одруження

1821: ф. 382, оп. 3, спр. 84
1822: ф. 382, оп. 3, спр. 85
1824: ф. 382, оп. 3, спр. 101
1825: ф. 382, оп. 3, спр. 107
1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116

Метричні книги про смерть

1821: ф. 382, оп. 3, спр. 84
1822: ф. 382, оп. 3, спр. 85
1824: ф. 382, оп. 3, спр. 101
1825: ф. 382, оп. 3, спр. 107
1827: ф. 382, оп. 3, спр. 116