Метричні книги

Метрики с. Стара Котельня Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Стара Котельня Волинська губернія

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква

с. Стара Ягільниця Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165
1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165
1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165
1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203