Метричні книги

Метрики с. Стара Котельня Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Стара Котельня Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Житомирський деканат

церква Святого Миколая

с. Стара Котельня Житомирського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1730–1781: Ф. 1, Оп. 84, Спр. 1

Метричні книги про одруження

1730–1781: Ф. 1, Оп. 84, Спр. 1

Метричні книги про смерть

1730–1781: Ф. 1, Оп. 84, Спр. 1
.