Метричні книги

Метрики с. Стара Котельня Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Стара Котельня Волинська губернія

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Стара Гута Бучацького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1886: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 23