Метричні книги

Метрики с. Стара Котельня Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Стара Котельня Волинська губернія

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Невідома

с. Стара Брикуля Теребовлянського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1862–1908: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 351
1869–1908: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 352