Метричні книги

Метрики с. Сосулівка Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Сосулівка Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква

с. Сосулівка Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203
.