Метричні книги

Метрики с. Сорока Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Сорока Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Дмитрія

с. Сорока Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1847–1883: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 191