Метричні книги

Метрики с. Сокиринці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Сокиринці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква Введення Пресвятої Богородиці

с. Сокиринці Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1862–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 158
1874, 1875, 1883–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 161

Метричні книги про одруження

1871, 1878–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 158
1882–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 161

Метричні книги про смерть

1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 158