Метричні книги

Метрики с. Сокілець Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Сокілець Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Сокілець Бучацького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1868–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 19
.