Метричні книги

Метрики с. Смига Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Смига Волинська губернія

Державний архів Торнопільської області

Волинська губернія

Луцько-Житомирська єпархія

Костел

с. Смига Дубнівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1938: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 214

Метричні книги про одруження

1938: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 214

Метричні книги про смерть

1938: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 214