Метричні книги

Метрики с. Слов’ятин Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Слов’ятин Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Перенесення Мощів св. Миколая

с. Слов’ятин Підгаєцького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1809–1830: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 215
1830–1854: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 216