Метричні книги

Метрики с. Скорики Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Скорики Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Йоана Богослова

с. Скорики Збаразького повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1785–1922: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 127