Метричні книги

Метрики с. Скомороше Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Скомороше Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква Воздвиження Чесного Хреста

с. Скомороше Чортківського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1875–1885, 1887, 1891, 1894–1896, 1898–1903, 1905–1907, 1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 411

Метричні книги про одруження

1900–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 411

Метричні книги про смерть

1902–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 411