Метричні книги

Метрики с. Скала Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Скала Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. о. Миколая

с. Скала Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1847–1893: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 53
1864–1889: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 54
1874–1890, 1894–1895, 1897–1901: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 55