Метричні книги

Метрики с. Шишківці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Шишківці Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Більченський деканат

церква Святого Миколая

с. Шишківці Назва повіту не вказана

Католицизм

Сповідальні відомості: 1814: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 222А