Метричні книги

Метрики с. Шипівці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Шипівці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Шипівці Заліщицького повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1880–1910: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 9
.