Метричні книги

Метрики с. Шили Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Шили Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Збаразький деканат

церква Святої Трійці

с. Шили Назва повіту не вказана

с. Лисичинці

Католицизм

Інші документи

Сповідальні відомості: 1811: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 167
1812: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 193