Метричні книги

Метрики с. Шидлівці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Шидлівці Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква

с. Шидлівці Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203
.