Метричні книги

Метрики с. Швейків Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Швейків Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Швейків Бучацького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20

Метричні книги про одруження

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20

Метричні книги про смерть

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20
.