Метричні книги

Метрики с. Шутнівці Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Шутнівці Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Преображенська церква

с. Шутнівці Кам’янецького повіту

Села: Велика Мукша, Тарасівка Кам’янецького пов. Гавриловецької вол.

Православ’я

Метричні книги про народження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6672
1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6682
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6864
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6883
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6959
1827: ф. 315, оп. 1, спр. 7295
1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7570
1855: ф. 315, оп. 1, спр. 8307
1858: ф. 315, оп. 1, спр. 8457
1859: ф. 315, оп. 1, спр. 8356
1864: ф. 315, оп. 1, спр. 8683
1869: ф. 315, оп. 1, спр. 8829
1903: ф. 18, оп. 1, спр. 1911

Метричні книги про одруження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6672
1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6682
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6864
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6883
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6959
1827: ф. 315, оп. 1, спр. 7295
1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7570
1855: ф. 315, оп. 1, спр. 8307
1858: ф. 315, оп. 1, спр. 8457
1859: ф. 315, оп. 1, спр. 8356
1864: ф. 315, оп. 1, спр. 8683
1869: ф. 315, оп. 1, спр. 8829
1903: ф. 18, оп. 1, спр. 1911

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1796: ф. 315, оп. 1пр. 6672
1796: ф. 315, оп. 1пр. 6682
1806: ф. 315, оп. 1пр. 6864
1807: ф. 315, оп. 1пр. 6883
1812: ф. 315, оп. 1пр. 6959
1827: ф. 315, оп. 1пр. 7295
1841: ф. 315, оп. 1пр. 7570
1855: ф. 315, оп. 1пр. 8307
1858: ф. 315, оп. 1пр. 8457
1859: ф. 315, оп. 1пр. 8356
1864: ф. 315, оп. 1пр. 8683
1869: ф. 315, оп. 1пр. 8829
1903: ф. 18, оп. 1пр. 1911

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1801: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 6795
1819: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7059
1866: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8738

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Подільська губернія

;

Преображення Господнього

с. Шутнівці Кам’янецького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 224, опис 1, cправи
1462 (1764-1799 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 224, опис 1, cправи
1462 (1764-1799 рік)

;

Метричні книги про смерть

фонд 224, опис 1, cправи:
1462 (1764-1799 рік)

Інші документи