Метричні книги

Метрики с. Шумилів Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Шумилів Подільська губернія

Державний архів Чернігівської області

Стародубський полк

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Великомучениці Параскеви

с. Шумилівка


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1747: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 382
1766: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 319
1767: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 389
1768: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 320
1769: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 321
1777: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 393
1779: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 397.

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Лукинська церква

с. Шумилів Ольгопільського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6675
1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6709
1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6775
1802: ф. 315, оп. 1, спр. 6809
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6862
1814: ф. 315, оп. 1, спр. 6993
1826: ф. 315, оп. 1, спр. 7281
1828– 1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7310
1877: ф. 315, оп. 1, спр. 12135
1890: ф. 315, оп. 1, спр. 12468

Метричні книги про одруження

1796: ф. 311806: ф. 315, оп. 1, спр. 6862
1814: ф. 315, оп. 1, спр. 6993
5, оп. 1, спр. 6675
1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6709
1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6775
1826: ф. 315, оп. 1, спр. 7281
1828–1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7310
1877: ф. 315, оп. 1, спр. 12135
1890: ф. 315, оп. 1, спр. 12468

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6675
1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6709
1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6775
1802: ф. 315, оп. 1, спр. 6809
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6862
1814: ф. 315, оп. 1, спр. 6993
1826: ф. 315, оп. 1, спр. 7281
1828–1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7310
1877: ф. 315, оп. 1, спр. 12135
1890: ф. 315, оп. 1, спр. 12468

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1796: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 6671
1802: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 6815
1846: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7864
1876: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 12011

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Подільська губернія

;

св. Луки

с. Шумилів Ольгопольського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 224, опис 1, справи:
1460 (1781-1822 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 224, опис 1, справи:
1460 (1781-1822 рік)

;

Метричні книги про смерть

фонд 224, опис 1, справи:
1460 (1781-1822 рік)

Інші документи