Метричні книги

Метрики с. Штилівка Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Штилівка Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Хрестовоздвиженська церква

с. Штилівка Брацлавського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1867: ф. 315, оп. 1, спр. 8791

Метричні книги про одруження

1867: ф. 315, оп. 1, спр. 8791

Метричні книги про смерть

1867: ф. 315, оп. 1, спр. 8791

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1861: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8564

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Подільська губернія

;

Успіння Пресвятої Богородиці ?

с. Штилівка Брацлавського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 224, опис 1, справи:
1459 (1775-1802 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 224, опис 1, справи:
1459 (1775-1802 рік)

;

Метричні книги про смерть

фонд 224, опис 1, справи:
1459 (1775-1802 рік)

Інші документи