Метричні книги

Метрики с. Шолудьки Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Шолудьки Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Покровська церква

с. Шолудьки Брацлавського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6690
1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6737
1799: ф. 315, оп. 1, спр. 6738
1810: ф. 315, оп. 1, спр. 6927
1823: ф. 315, оп. 1, спр. 7189

Метричні книги про одруження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6690
1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6737
1799: ф. 315, оп. 1, спр. 6738
1810: ф. 315, оп. 1, спр. 6927
1823: ф. 315, оп. 1, спр. 7189

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1796: ф. 315, оп. 1пр. 6690
1798: ф. 315, оп. 1пр. 6737
1799: ф. 315, оп. 1пр. 6738
1810: ф. 315, оп. 1пр. 6927
1823: ф. 315, оп. 1пр. 7189

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1806: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 6865

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Подільська губернія

;

Покрови Пресвятої Богородиці

с. Шолудьки Брацлавського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 224, опис 1, cправи
1443 (1796-1801 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 224, опис 1, cправи
1443 (1796-1801 рік)

;

Метричні книги про смерть

фонд 224, опис 1, cправи:
1443 (1796-1801 рік)

Інші документи