Метричні книги

Метрики с. Шняки Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Шняки Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Архістратига Михаїла

с. Шняки Стародубського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1788: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 231.