Метричні книги

Метрики с. Шманьківці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Шманьківці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква св. Косми і Дем’яна

с. Шманьківці Чортківського повіту

Села:
Струсівка, Шманьківчики

Католицизм

Метричні книги про народження

1858–1914, 1919–1939: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 433

Метричні книги про одруження

1866–1924: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 431
1785–1797, 1809–1944: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 434

Метричні книги про смерть

1877–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 431
1881, 1889: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 433
1875–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 434

Метрики с. Шманьківці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Шманьківці Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Чортківський деканат

церква

с. Шманьківці Назва повіту не вказана

с. Шманьківчики

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165