Метричні книги

Метрики с. Шляхтинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Шляхтинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Пресвятої Тройці

с. Шляхтинці Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1872–1877, 1879–1882: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 386

Метрики с. Шляхтинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Шляхтинці Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Збаразький деканат

церква

с. Шляхтинці Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165
.