Метричні книги

Метрики с. Шершенівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Шершенівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Шершенівка Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1880–1910: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 9