Метричні книги

Метрики с. Щербівці Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Щербівці Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Троїцька церква

с. Щербівці Ушицького повіту

с. Слобідка Щербовецька Ушицького пов. Струзької вол.

Православ’я

Метричні книги про народження

1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6712
1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6731
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6963
1838–1853: ф. 18, оп. 1, спр. 1955
1839: ф. 591, оп. 1, спр. 3
1842: ф. 315, оп. 1, спр. 7598
1846: ф. 315, оп. 1, спр. 7852
1856: ф. 18, оп. 1, спр. 974
1864: ф. 315, оп. 1, спр. 8677

Метричні книги про одруження

1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6712
1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6731
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6963
1838–1853: ф. 18, оп. 1, спр. 1955
1839: ф. 591, оп. 1, спр. 3
1842: ф. 315, оп. 1, спр. 7598
1846: ф. 315, оп. 1, спр. 7852
1856: ф. 18, оп. 1, спр. 974
1864: ф. 315, оп. 1, спр. 8677

Метричні книги про смерть

1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6712
1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6731
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6963
1838–1853: ф. 18, оп. 1, спр. 1955
1839: ф. 591, оп. 1, спр. 3
1842: ф. 315, оп. 1, спр. 7598
1846: ф. 315, оп. 1, спр. 7852
1856: ф. 18, оп. 1, спр. 974
1864: ф. 315, оп. 1, спр. 8677

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1816: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7029
1845: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7772
1859: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8470
1873: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 11846