Метричні книги

Метрики с. Селезинівка Київська губернія

Пошук метричних книг с. Селезинівка Київська губернія

Державний архів Житомирської області

Київська губернія

Паволоцький деканат

церква Святої Трійці

с. Селезинівка Сквирського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1768–1782: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 128