Метричні книги

Метрики с. Саранчуки Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Саранчуки Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Воздвиження Чесного Хреста

с. Саранчуки Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1869–1880: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 18