Метричні книги

Метрики с. Рублин Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Рублин Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Рублин Бучацького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1868–1900: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 19
1784–1920: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 21

Метричні книги про одруження

1785–1944: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 21

Метричні книги про смерть

1786, 1791–1944: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 21