Метричні книги

Метрики с. Розенталь Таврійська губернія

Пошук метричних книг с. Розенталь Таврійська губернія

Державний архів АР Крим

Таврійська губернія

Сімферопольський деканат римо-католицьких церков Таврійської Губернії

Костьол

с. Розенталь Сімферопольського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1847–1848: Ф. 142, Оп. 1, Спр. 27А
1859–1865: Ф. 142, Оп. 1, Спр. 27А