Метричні книги

Метрики с. Росохач Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Росохач Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква св. Миколая

с. Росохач Чортківського повіту

с. Сосулівка

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1838: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 426
1876–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 427

Метричні книги про одруження

1897–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 427

Метрики с. Росохач Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Росохач Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква

с. Росохач Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203