Метричні книги

Метрики с. Романки Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Романки Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Михайлівська церква

с. Романки (нині Українське) Могилівського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6711
1799: ф. 315, оп. 1, спр. 6750
1802: ф. 315, оп. 1, спр. 6813

Метричні книги про одруження

1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6711
1799: ф. 315, оп. 1, спр. 6750
1802: ф. 315, оп. 1, спр. 6813

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1797: ф. 315, оп. 1пр. 6711
1799: ф. 315, оп. 1пр. 6750
1802: ф. 315, оп. 1пр. 6813

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1825: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7257
1834: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7401
1840: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7515
1848: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7966