Метричні книги

Метрики с. Радзивилівка Київська губернія

Пошук метричних книг с. Радзивилівка Київська губернія

Державний архів Житомирської області

Київська губернія

Назва єпархії не вказана

церква [назва невідома]

с. Радзивилівка Бердичівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1836: Ф. 178, Оп. 53, Спр. 88А