Метричні книги

Метрики с. Пилипе Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Пилипе Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Пилипе Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1859–1874: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 15

Метрики с. Пилипе Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Пилипе Тернопільське воєводство

Державний архів Закарпатської області

Марамороська жупа

Хустська домінія

церква

с. Пилипець Міжгірського району

с. Пилипець

Католицизм

Метричні книги про народження

1875–1915: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 10
1930–1947: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 34
1916–1930: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 36

Метричні книги про одруження

1930–1947: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 34
1880–1928: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 71

Метричні книги про смерть

1930–1947: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 34
1916–1930: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 36
1880–1928: Фр–1606, Оп. 6, Спр. 71