Метричні книги

Метрики с. Пилатківці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Пилатківці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел св. Ядвіги

с. Пилатківці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1853–1874: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 14
.