Метричні книги

Метрики с. Посухів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Посухів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Михаїла

с. Посухів Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1837–1873: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 13

Метричні книги про одруження

1786–1894: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 14

Метричні книги про смерть

1853–1927: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 15

Метрики с. Посухів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Посухів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Посухів Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1906: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 7