Метричні книги

Метрики с. Полівці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Полівці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква св. Миколая

с. Полівці Чортківського повіту

с. Криволука

Католицизм

Метричні книги про народження

1875–1918: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 420

Метричні книги про одруження

1903–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 420

Метричні книги про смерть

1896–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 420