Метричні книги

Метрики с. Подліси Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Подліси Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Кашоградський деканат

церква Святого Димитрія Солунського

с. Подліси Ковельського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1829: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 8
1835: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 44

Метричні книги про одруження

1829: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 8
1835: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 44

Метричні книги про смерть

1829: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 8
1835: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 44
.