Метричні книги

Метрики с. Піщатинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Піщатинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Михаїла

с. Піщатинці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1853–1883: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 52
.