Метричні книги

Метрики с. Підлісці Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Підлісці Волинська губернія

Державний архів Торнопільської області

Волинська губернія

Луцько-Житомирська єпархія

Костел

с. Підлісці Кременецького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1802–1829: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 198

Метричні книги про одруження

1802–1829: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 198

Метричні книги про смерть

1802–1829: Ф. 426, Оп. 1, Спр. 198