Метричні книги

Метрики с. Підгайці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Підгайці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Підгайці Підгаєцького повіту

Католицизм

Метричні книги про одруження

1826–1868: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 69

Метричні книги про смерть

1892–1901: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 70