Метричні книги

Метрики с. Підгайчики Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Підгайчики Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Невідома

с. Підгайчики Теребовлянського повіту

Хутір Вибранівка

Католицизм

Метричні книги про народження

1865–1886: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 347
.