Метричні книги

Метрики с. Перемилів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Перемилів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Михаїла

с. Перемилів Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1881–1903: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 190
.